מוצרי סדרת קנדוק דיימונדס יובאו בשיתוף פעולה עם חברת TILRAY