לראשונה בישראל - זנים בגידול אורגני
ללא שימוש בחומרי הדברה