משפחת המוצרים  Cali Import היא סדרת המוצרים החדשה של קנדוק אשר גודלו ונקצרו במתקני הגידול המתקדמים והגדולים ביותר ברחבי העולם. הזנים המרכיבים את הסדרה הם גנטיקות מקוריות מקליפורניה, שטופחו וגודלו לפי פרוטוקולים קפדניים, המבטיחים את האיכות הטובה ביותר לקהל המטופלים. הזן הראשון, Sweet Afghan Skunk הוא זן הייבוא הראשון אשר יוביל את הסדרה, והוא גודל וטופח במתקן של חברת קלבר ליבס בפורטוגל.

Close